تبلیغات
انجمن علمی علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد - سند چشم‌انداز بیست‌ساله در افق 1404 هجری شمسی

سند چشم انداز بیست ساله در افق 1404 هجری شمسی

 

 

 با اتكال به قدرت لایزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و كوشش برنامه‌ریزی شده و مدبرانه جمعی و در مسیر تحقق آرمانها و اصول قانون اساسی، در چشم‌انداز بیست ‌ساله:

 

   ایران كشوری است توسعه‌ یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی، الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین‌الملل.

 
 

 جامعه ایرانی در افق این چشم‌انداز چنین ویژگی‌هایی خواهد داشت:

 

          *  توسعه ‌یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود و متكی بر اصول اخلاقی و ارزشهای اسلامی، ملی و انقلابی، با تأكید بر:

          مردم‌سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادیهای مشروع، حفظ كرامت و حقوق انسانها و بهره‌مند از امنیت اجتماعی و قضائی.

 

          *  برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متكی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی.

 

          *  امن، مستقل، مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه‌جانبه و پیوستگی مردم و حكومت.

 

          *  برخوردار از سلامت، رفاه و امنیت غذایی ، تأمین اجتماعی، فرصتهای برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحكم خانواده، به‌دور از فقر، فساد، تبعیض و بهره‌مند از محیط زیست مطلوب.

 

          *  فعال، مسؤولیت‌پذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایتمند، برخوردار از وجدان كاری، انضباط، روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شكوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن.

 

          * دست‌یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب‌غربی(شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و كشورهای همسایه) با تأكید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال كامل.

 

          * الهام‌بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام با تحكیم الگوی مردم‌سالاری دینی، توسعه كارآمد، جامعه اخلاقی، نواندیشی و پویایی فكری و اجتماعی، تأثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقه‌ای براساس تعالیم اسلامی و اندیشه‌های امام خمینی(ره).

 

          * دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان براساس اصول عزت، حكمت و مصلحت.

 

          ملاحظه: در تهیه، تدوین و تصویب برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سالیانه، این نكته مورد توجه قرار گیرد كه: شاخصهای كمی كلان آنها ازقبیل: نرخ سرمایه‌گذاری، درآمد سرانه، تولید ناخالص ملی، نرخ اشتغال و تورم، كاهش فاصله درآمد میان دهك‌های بالا و پائین جامعه، رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و توانایی‌های دفاعی و امنیتی، باید متناسب با سیاستهای توسعه و اهداف و الزامات چشم‌انداز تنظیم و تعیین گردد و این سیاستها و هدفها به‌صورت كامل مراعات شود.